Konto bankowe

skład płytek łazienkowych Numer Konta bankowego

Glazuris Sp.zo.o.
Ul. Zjednoczenia 117
65-120 Zielona Góra
NIP. 973-10-73-805

Bank BZ WBK S.A.
84 1090 2532 0000 0006 3600 2272

SWIFT WBKPPLPP 28109015350000000129501509